Vítejte na Podpora života

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.

Thermoscreening a záněty

Termokamera odhalí mapu zánětů celého těla. Záněty na těle nám ukazují oslabená místa našeho organismu.

Strava podle DNA

Strava zohledňující originální nastavení každého člověka

Příčiny nemocí

Kvalita našeho zdraví je dána kvalitou vnitřního prostředí našeho organismu