Příčiny nemocí

Příčiny nemocí a jejich řešení.

Strava podle DNA

Strava zohledňující originální nastavení každého člověka.

Darkfield mikroskopie

Kvalita zdraví v kapce krve.