Strava podle DNA

Hippokrates: Nechť je strava tvým lékem a lék nechť je tvou stravou“
Dobře víte, že strava je pro Vás zásadní. Dobrá strava vám přináší benefit v podobě dobrého zdraví a kondice vašeho organismu. Nevhodně zvolená strava vás zatěžuje, alergizuje, v podobě menších či větších, skrytých či zjevných alergických reakcí. V těle vznikají záněty, aniž byste je cítily. Vznik zánětlivých stavů si ani v souvislost se stravou vůbec uvědomujete. Jedná se o chronické, dlouhotrvající zánětlivé stavy způsobené nevhodnou stravou díky kterým se organismus dostává do narušeného, „nemocného" stavu.

 

Hlídáte si to co jíte?
Pokud vědomě či nevědomě nerespektujete svoje dispozice trávit určité druhy potravin, dochází k oslabení jednotlivých orgánů těla a po čase nemoc nejčastěji vypukne v místě, kde se nachází nejvíce oslabený orgán. Lidé se pak domnívají, že je postihla dědičná choroba. Zdědili pouze určitá slabá místa, která padnou za oběť neuváženým stravovacím návykům jako první. K tomuto ale nemusí dojít, jestliže znáte své unikátní dispozice k trávení potravin a budete je respektovat.

 

Špatná strava - alergické reakce a poruchy trávení
Naši předci se odedávna stravovali pomocí lokálních potravin a informace o těchto potravinách máme zakódované v naší DNA.
Doba se změnila a co platilo dříve již neplatí. V obchodech těžko najdeme tradiční potraviny lokálního původu a tak kupujeme mrkev z Holandska, jablka z Polska, rajčata ze Španělska, papriky z Maroka, viné hrozny a sálát z Itálie, ořechy z Číny nebo USA a tak bych mohl pokračovat dále. Potraviny jsou ošetřovány pesticidy, fungicidy, insekticidy, jsou nezralé, chemicky čištěné a konzervované. V těchto potravinách se nachází mnoho chemických látek, kovů a mikroorganismů na které není náš imunitní systém připraven. Reklamy nám doporučují vyloženě škodlivé potraviny a lékaři nám neporadí, protože k tomu nejsou vedeni - nejsou školeni v oblasti výživového poradenství. Roste nemocnost celé populace, mladí lidé dnes již mají nemoci starých, běžně se rodí děti již nemocné. Často dochází k narušení zdraví vlivem přítomnosti chemikálií, kovů, bakterií, virů a parazitů v organismu z prostředí ve kterém žijeme.

 

Obnova zdraví pomocí vhodné stravy
Budete-li jíst pouze to co vám prospívá, pak z toho bude mít váš organismus pouze benefit. Benefitní stravu vám zjistím pomocí testů 250 druhů potravin za pomoci reakcí vašeho těla na konkrétní potravinu. Vaše tělo ví nejlépe co potřebuje, když mu to umožníte a nebudete jej zatěžovat nevhodnou stravou, bude moci přesunout své síly na regeneraci a detoxikaci vašeho organismu namísto toho, aby těžce zpracovávalo to co do něj nepatří. Tímto se Vám otevře cesta ke zdraví.

 

Unikátní aktuální a genetické dispozice k trávení
Právě v tuto chvíli máte aktuální dispozice k trávení potravy, které jsou dány tím, v jaké kondici jste, jste-li nemocný/á nebo zdravý/á, jeké máte množství a složení trávicích enzymů a střevní mikroflóry. Množství a složení enzymů je také dáno aktuální schopností organismu tyto enzymy vyrobit a umožnit jim pracovat (například kovy a chemikálie v těle enzymy ničí). Velmi důležité také je jestli máte "čistá" a přirozeně funkční střeva, kde je střevní mikroflóra v symbióze. Ve střevech máte 70-80% imunity - vašeho zdraví.
 
Kromě aktuálních dispozic k trávení máte také unikátní genetickou výbavu - unikátní DNA, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého vašeho organismu. Genetické dispozice k trávení potravy jsou také nastaveny ve vaší DNA. Tyto dispozice máte zděděny rodově po předcích, jde tedy o vrozené genetické dispozice k trávení určitých druhů potravin.

 

Proč je strava podle DNA tak účinná
Strava podle DNA je výsledkem testů 220 druhů potravin, které zohledňují aktuální dispozice k trávení ale také genetické dispozice k trávení každého-jednoho člověka na zcela individuální-unikátní úrovni, na úrovni DNA.
Testování potravin je zaměřeno právě na oblast střev-trávení potravy ("každá nemoc začíná ve střevech") a také z tohoto důvodu je účinek této metody tak vyjímečný.
Jestliže dodržíte výsledky testů potravin, pak z těla odcházejí zánětlivá ložiska, které si tělo samo postupně eliminuje a zároveň již nedochází k novým zánětům vlivem konzumace nevhodných potravin. Odeznívají zjevné i skryté alergické stavy, posiluje se imunita, narůstá energie, lepší se emoce a zlepšuje se zdravotní stav.
 
K výraznějšímu posunu ke zdraví dochází u klientů při splnění dvou podmínek:
1. klient plně respektuje výsledky testů a jí pouze ty potraviny, které úspěšně prošly testy
2. zdravotní problémy klienta jsou dominantně dány nevhodnou stravou kterou konzumuje
 
 
Strava podle DNA je nad všemi výživovými směry
Strava podle DNA umožňuje zohledňit unikátnost a individualitu člověka a tudíž se dostává nad všechny obecně známé výživové směry jako je vegetariánství, makrobiotika, paleodieta, raw food, redukční dieta, dieta podle krevních skupin, dělená strava a další jiné. Tyto směry nereflektují individuální nastavení organismu každého-jednoho člověka, jeho aktuální a genetické dispozice k trávení.

 

Co znamená jíst zdravě
Jíst zdravě znamená reflektovat aktuální potřeby vašeho organizmu a přijímat pouze ty potraviny, které vám jsou prospěšné a díky kterým je organizmus v plné míře správně vyživován. Jestliže jsme schopni toto zajistit, pak naše tělo sílí, máme více energie, posiluje se imunita. Posilují se přirozené autoléčebné procesy našeho těla, díky kterým často dochází k ústupu zdravotních potíží. Uzdravuje se fyzické tělo, náš psychický a emoční stav se zlepšuje.

 

vzorky potravin

Jak probíhají testy potravin
Testy jsou fyzicky i časově poměrně náročné, avšak vynaložená snaha se zhodnotí v podobě zlepšení zdravotního stavu. V některých případech je ještě dobré provést biorezonanční kompenzaci většího parazitálního zatížení.

Testy potravin provádím přímo na Vás tak, že sedíte a já zjišťuju reakce vaší paže na konkrétní potravinu ve vialce přiloženou do vašeho energetického centra v oblasti žaludku. Tato klasická ruční metoda je sice časově náročnější, ale je přesnější než přístrojové měření. Testovacím přístrojem je vaše tělo, které velmi dobře ví jaká potravina jej oslabuje či posiluje. Jestliže si přejete, můžu provést testování potravin přímo u vás doma.   

 

 


 
 
Co zahrnuji do testů potravin

Vstupní návštěva
 • vytestování 220 druhů potravin
 • vytestování vašich speciálních potravin, výživových doplňků, léků, které si můžete přinést s sebou
 •  vyplnění dotazníku testů potravin s vyznačením nevhodných potravin
 • rozbor výsledků testů a doporučení k užívání potravin
 • úprava stravovacích návyků s návrhem jak nahradit jednotlivé dosud užívané potraviny
 • doba trvání návštěvy je přibližně 2,5 hodiny
 
(Na žádost klienta je možné sloučit první dvě návštěvy)
 
Druhá návštěva
 •  vyplnění dotazníku zdravotního stavu 
 • rozbor aktuální zdravotní situace v souvislosti s užívanými potravinami a jinými zátěžemi
 • příčiny nemocí a jejich řešení
 • návrh na úpravu životního stylu
 •  doba trvání návštěvy je přibližně 1,5 hodiny 
 

Výstupní návštěva po 6 měsících
 • přetestování 220 druhů potravin
 •  vytestování vašich speciálních potravin, výživových doplňků, léků, které si můžete přinést s sebou
 • vyhodnocení vašeho stavu po 6 měsících
 •  příčiny nemocí a jejich řešení
 • doba trvání návštěvy je přibližně 2 hodiny
 

 

sada vzorků potravin

  

Testy u lidí se slabší konstitucí, dětí, seniorů, nemocných
Testování v těchto případech probíhá přes prostředníka – přizvaného zdravého člověka. Může to být člen Vaší rodiny, nejlépe muž. V tomto případě ani nedochází k vaší námaze při testování, protože tuto námahu za něj přebírá prostředník.


Výhody stravy podle DNA
 •   pro každého člověka přesně na míru, dle jeho aktuálních a genetických dispozic trávit konkrétní potraviny
 •   aktivují se přirozené a nám vrozené autoléčebné procesy našeho organismu - tělo se samo léčí:

 •   často dochází ke zlepšení zdravotního stavu
 •   odchází zjevné i skryté potravinové alergie
 •   odchází záněty způsobené nevhodnou stravou
 •   odchází nadbytečné množství vody
 •   odchází nadbytečné množství tuku
 •   odchází balastní látky ze střev
 •   zvyšuje se svalová hmota
 •   snižuje se hmotnost člověka
 •   dochází k celkovému vyživení organismu
 •   obnovují se přirozené detoxikační procesy v detoxikačních orgánech těla
 •   zlepšují se emoce, psychika
 •   zvyšuje se imunita a narůstá energie

 

 •   po překročení buněčné paměti vrácím mnoho potravin zpět do jídelníčku
 •   v upraveném jídelníčku vždy zůstává množství potravin, ze kterých je možno vybírat
 •   změna stravy Vás nestojí žádné finanční prostředky navíc
 •   na přetestování potravin přijdete až za půl roku :)