Příčiny nemocí

Jsme tak zdraví, jak kvalitní je naše vnitřní prostředí organismu
V průběhu let jsem ze zkušenosti na sobě a na mých klientech dospěl k přesvědčení, že nemoci našeho těla způsobuje mnoho vlivů, které je možno systematicky rozčlenit a úspěšně řešit jeden po druhém. Tyto vlivy jsou všeobecně známy, takže nic nového pod sluncem. Nové je možná to, že je potřeba pracovat se všemi vlivy a to obnáší určitou míru trpělivosti, vůle, energie a také potřebu finančních prostředků.

Jaké vlivy narušují kvalitu prostředí našeho organismu? 
 
 • Nevhodná strava
 • Toxicita organismu
 • Psychika, duchovní příčiny
 • Elektromagnetiká pole
 • Nedostatečný pitný režim
 • Nedostatek odpočinku a spánku
 • Nedostatek enregie v buňkách
 • Podvýživa
 • Degenerace buněk
 • Nedostatek pohybu
 • Stres
 


  Nevhodná strava
Strava Vám buď prospívá nebo škodí. Dobře víte, že je přínosné jíst zdravě, abyste si udrželi své tělo v dobré kondici a ve zdraví. Zkuste si položit otázku co to znamená jíst zdravě?  Máme tu různé možnosti stravování jako je vegetariánství, veganství, frutariánství, raw strava, makrobiotická strava, paleo strava, strava podle krevních skupin a další jiné. Jaký z těchto stravovacích způsobů je pro vás vhodný? Na jakém základě určíte, který směr je pro vás vhodný a je vůbec některý z těchto směrů vhodný pro Vás? Jak zjistíte, které potraviny vám prospívají a které nikoliv? Máte nějakou možnost jak zjistit, co máte jíst, aby strava, kterou si vyberete byla pro Vás vždy přínosem a nikoliv zátěží? Strava, která reflektuje potřeby Vašeho organismu, jeho aktuální a genetické dispozice k trávení jednotlivých potravin? Možná jsem zde uvedl moc otázek. Je dobré, že na všechny existuje odpověď a tou je Strava podle DNA - testy 250 druhů potravin. Například u nemocných lidí je vidět výrazný vliv nevhodné stravy, kdy tato strava spolu s bakteriemi, parazity, viry a dalšími zátěžemi spoluvytváří množství zánětů v těle, které blokují imunitu a autoregenerační procesy těla, pro klienta pak není snadné se uzdravit.
 

 
 Strava podle DNA
Existuje způsob pomocí kterého zjistím, jaké potraviny Vám dělají dobře a jaké jsou pro vás škodlivé. Jaké potraviny Vás posilují a jaké vám způsobují zatěž v podobě nestrávených zbytků potravin vedoucí k zánětům, alergickým reakcím ať už zjevným či skrytým. Zjistím Vám potraviny které Vám snižují imunitu a energii a pomalu Vám vytváří prostředí pro vznik nemoci. Unikátní testování potravin Vám na míru mi umožňuje zlepšit vaše zdraví, psychiku, emoce, vaši kondici, zvýšit imunitu a energii, protože vše je spolu spojeno v jeden celek.
 

 

 

 

  Toxicita organismu

Druhá příčina je stupeň zenesení Vašeho organismu škodlivými látkami, které není schopen organismus v prostředí ve kterém žijeme a díky způsobu života který vedeme sám eliminovat- mnohdy nemá dostatečnou detoxikační kapacitu, aby si s těmito zátěžemi poradil. Strava, voda, vzduch jsou zatíženy různými zátěžemi, které se promítají v určité míře do organizmu každého z nás. Množství chemických látek, kovů, virů, bakterií a plísní včetně různých druhů parazitů jsou v nás běžně přítomny. Ve většině případů jsou lidé zatížení všemi těmito zátěžemi v určité míře, díky které se během života mohou dostat do složité životní situace, která s těmito zátěžemi primárně souvisí. Jak dostat tyto zátěže z organismu? Na to Vám odpoví komplexní a řízená detoxikace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komplexní a řízená detoxikace
Pro komplexní a řízenou detoxikaci organizmu je možno využít biorezonanční plazmatické lampy, které čistí náš organizmus, podporují detoxikační schopnosti našich orgánů a čistí také jednotlivé systémy těla, hojí poškozené tkáně, podporují imunitu a mají mnohé další možnosti využití.
  Psychika 
Psychiku lze mnohdy velmi účinně ovlivňovat z úrovně čistého a zdravého organismu v duchu přísloví: "Ve zdravém těle zdravý duch" jelikož jedno je spojeno s druhým, zdravé tělo s dobrou psychikou. Při nevhodném trávení, ale i vlivem toxických látek v organismu vznikají jiné-nepřirozené psychické a emocionální reakce. Mnohdy jde také o různé druhy závislostí na nevhodné stravě. Nabízeným řešením při zhoršené psychice, ve spojitosti s nevhodnou stravou je strava podle DNA-testy 250 druhů potravinKomplexní a řízená detoxikace organizmu Vám zase pomůže s eliminací toxických ale i neurotoxických látek v organismu, tedy těch látek, které mají vliv na vaše chování, emoce, psychiku. Na tomto místě je třeba také zmínit, že špatný psychický stav si také silně vytváříme my sami svým vztahem k sobě samému, k ostatním lidem a k životním situacím. Často ani nevíme kdo jsme a jak je tvořena naše realita. Jsou zde ve hře také duchovní aspekty jako je "karma", různé programy, přisedlé duše a parazitické bytosti(programy) v jemnohmotných strukturách našich těl a další vlivy. Jde také o to, co si duše naplánovala jako inkarnát v podobě našeho těla a jména.  Elektromagnetiká pole 
V komerční oblasti dnes neexistuje přímá ochrana před elektromagnetickými poli, avšak bude-li mít Váš organismus silnou energetiku (biopole, auru, repektive vyšší vybrační stav) je schopen mnohem lépe odolávat elektromagnetickým polím z wifi zařízení, zářením mobilních telefonů ale i základnových stanic mobilních operátorů často umístěných na domech, počítačům, osvětlením ale také například energetickým rozvodům 230V a také různým energetickým rozvodům a zařízením. Silnou energetiku organismus získá z těch potravin, které jej posilují, buňky jsou dobře vyživeny a proto mají silné vyzařování. Náš organismus pak získá silný energetický štít v podobě hustého a velkého biopole-aury. Zde nám pomůže strava podle DNA-testy 250 druhů potravin. Ke stejnému efektu, ale z druhé strany těla :) dochází při komplexní a řízené detoxikaci organismu, která vyčistí tělo od různých zátěží. Dochází k nárůstu energie a imunity, k posílení energetiky organismu v podobě vyššího energetického potenciálu, díky kterému lépe odoláváme vlivu elektromagnetických polí.

 
Nedostatečný pitný režim
Doporučená denní dávka příjmu tekutin(vody) nemusí být u každého stejná. Je dobré se držet alespoň obecného doporučení vypít 2-2,5 litru vody denně. Při nižším příjmu vody nedochází k dostatečnému promývání jemných filtračních segmentů v ledvinách. Tímto se ledvinám snižuje jejich filtrační kapacita, v ledvinách se usazuje písek. Malé množství vody v těle vede obecně ke snížení přirozené detoxikace organismu, zahušuje se také krev, srdce musí zvyšovat svůj tlak(hypertenze), aby dostalo krev až na periférie tkání a orgánů atd....
Ledviny jsou druhé srdce a když nefungují jak mají, srdce musí ledviny zastoupit.
 
 
Nedostatek odpočinku a spánku pro regenerační procesy v těle
Naše těla používáme celý život pouze jako nástroje díky kterým se dostaneme z místa na místo, aby vykonávaly určitou činnost. Po většinu času ani nevěnujeme žádnou nebo jen mizivou pozornost a to až tehdy, kdy se tělo rozbije. Ani nás nenapadne, že bychom tělu měli umožnit dostatek odpočinku pro regeneraci obecně ve chvíli, kdy si tělo doslova říká o odpočinek, natož v noci, kdy pouze v REM fázi spánku dochází k regeneraci důležitých orgánů našeho organismu. Neodpočíváme-li, dostáváme se do deficitu regenerace našeho organismu. Jestliže tělu chybí řádná regenerace, nečekejme, že bude stále dobře pracovat až do konce našeho života.
 
 
Nedostatek enregie v buňkách našeho těla
Tento aspekt samozřejmě souvisí s nedostatkem odpočinku, s tím, že používáme naši vůli k tomu, abychom dosáhli toho, co v život chceme bez ohledu na to v jakém stavu máme naše tělo. Vůlí totiž dokážeme vše a ani si neuvědomíme, že naše tělo v podstatě taháme za sebou. Tím chci říci, že nám běžně chybí energie v podobě ATP (adenotrifosfát) v buňkách. I přesto naše tělo stále pracuje za pomoci vůle. Jak dlouho ještě?
 
 
Podvýživa našeho těla
Celá populace trpí podvýživou na úrovni vitamínů a minerálů. Jíme také málo bílkovin a tuků vhodně nakombinovaných tak, aby z toho naše tělo mělo prospěch.
Vitamíny a minerály v potravinách ze supermarketů ani nehledejte. Buď tam nejsou nebo je jich tam málo nebo jsou v nevhodné podobě. Jedna švýcarská společnost sledovala úbytek vitamínů a minerálů v ovoci a zelenině mezi roky 1985-2005 a zjistila průměrný úbytek těchto látek o 80 procent. Dnes už není vitamín C ani v citrónu což v roce 2017 uveřejnila také česká televize.
Řešením je dodávání vitamínů a minerálů  jako potravinových doplňků od správné značky ve velkých dávkách a v dobře vstřebatelné podobě.
 
 
 
Společný jmenovatel všech zdravotních potíží je překyselení - pH hodnota je menší než 7
Překyselení organismu  způsobují všechny výše uvedené vlivy z nichž některý či některé jsou dominantní a na těchto vlivech je nutné zapracovat, aby se váš organismus dostal zpět do rovnováhy, na správné pH, do stavu zdraví!


Ukazatel dobré kvality vnitřního prostředí organismu - pH=7 
Kvalitu vnitřního prostředí organismu je možno sledovat sekundárním způsobem a to za pomoci měření pH moči, kdy má být hodnota pH kdykoliv přes den na hodnotě 7. Je potřeba si koupit vhodné lakmusové papírky značky Hexaphan(Tetrephan), které ukazují tu správnou hodnotu pH narozdíl od jiných papírků. Člověk, který nepracuje na více úrovních výše uvedených se běžně k pH7 nedostane. Je potřeba řešit situaci komplexně a být trošku trpěliví. Co velmi pomáhá pro zvýšení pH v těle je soda bicarbona, šťáva z červené řepy či šťáva ze syrové brambory, které jsou silně zásadotvorné.