Příčiny nemocí

Zdá se, že kvalita našeho života a zdraví jsou ovlivněny "pouze" několika vlivy, které lze rozdělit následujícím způsobem:

1. Nevhodná strava
2. Zanesený organismus - toxicita organismu
3. Psychika, duchovní příčiny
4. Elektromagnetiká pole hrubohmotná a jemnohmotnáStrava
Strava Vám buď prospívá nebo škodí. Dobře víte, že je přínosné jíst zdravě, abyste si udrželi své tělo v dobré kondici a ve zdraví.
Zkuste si položit otázku co to znamená jíst zdravě?  Máme tu různé možnosti stravování jako je vegetariánství, veganství, frutariánství, raw strava, makrobiotická strava, paleo strava, strava podle krevních skupin a další jiné. Jaký z těchto stravovacích způsobů je pro vás vhodný? Na jakém základě určíte, který směr je pro vás vhodný a je vůbec některý z výše uvedených výživových směrů vhodný právě pro Vás? Jak posoudíte, které z potravin vám prospívají a které nikoliv? Máte nějakou možnost jak zjistit, co máte jíst, aby strava, kterou si vyberete byla pro Vás vždy přínosem a nikoliv zátěží? Strava, která reflektuje potřeby Vašeho organismu, jeho aktuální a genetické dispozice?
Je vůbec možné zohlednit aktuální a genetické dispozice k trávení?
Možná jsem zde uvedl moc otázek. Je dobré, že na všechny existuje jedna odpověď: Strava podle DNA - testy 230 druhů potravin.

 


Strava podle DNA - testy 230 druhů potravin
Existuje způsob pomocí kterého zjistím, které potraviny Vám dělají dobře a které jsou pro vás škodlivé. Jaké z nich Vás posilují a jaké vám způsobují zatěž v podobě nestrávených zbytků potravin vedoucí k zánětům, alergickým reakcím ať už zjevným či skrytým. Potraviny které Vám snižují imunitu a energii a pomalu Vám vytváří prostředí pro vznik nemoci.
Unikátní testování potravin Vám na míru mi umožňuje zlepšit Vaše zdraví, psychiku, emoce, Vaši kondici, zvýšit imunitu a energii, protože vše je spolu spojeno v jeden celek.

 

Zanesený organismus
Druhá příčina je stupeň zenesení Vašeho organismu škodlivými látkami, které není schopen organismus v prostředí ve kterém žijeme a díky způsobu života který vedeme sám eliminovat- mnohdy nemá dostatečnou detoxikační kapacitu, aby si s těmito zátěžemi poradil.
Naše životní prostředí, strava a voda jsou zatíženy chemikáliemi, kovy a dalšími zatěžemi, které se promítají v určité míře do organizmu každého z nás. Množství chemických látek, kovů, virů, bakterií a plísní včetně různých druhů parazitů jsou v nás běžně přítomny. Ve většině případů jsou lidé zatížení všemi těmito zátěžemi v určité míře, díky které se během života mohou dostat do složité životnísituace, která s těmito zátěžemi primárně souvisí. Jak dostat tyto zátěže z organismu? Na to Vám odpoví komplexní a řízená detoxikace.

 


Komplexní a řízená detoxikace
Pro komplexní a řízenou detoxikaci organizmu od těchto zátěží využívám koncentrované přírodní prostředky, které čistí náš organizmus, podporují detoxikační schopnosti našich orgánů a čistí také jednotlivé systémy těla, hojí poškozené tkáně, zvyšují imunitu, dodávají tělu potřebnou výživu a další látky urychlující vylučování toxických látek z organismu.


 
 
Psychika
Psychiku lze mnohdy velmi účinně ovlivňovat z úrovně čistého a zdravého organismu v duchu přísloví: "Ve zdravém těle zdravý duch" jelikož jedno je spojeno s druhým, zdravé tělo s dobrou psychikou. Při nevhodném trávení, ale i vlivem toxických látek v organismu vznikají jiné-nepřirozené psychické a emocionální reakce. Mnohdy jde také o různé druhy závislostí na nevhodné stravě. Nabízeným řešením při zhoršené psychice, ve spojitosti s nevhodnou stravou je strava podle DNA-testy 230 druhů potravin. Komplexní a řízená detoxikace organizmu Vám zase pomůže s eliminací toxických ale i neurotoxických látek v organismu, tedy těch látek, které mají vliv na vaše chování, emoce, psychiku.

Na tomto místě je třeba také zmínit, že špatný psychický stav si zhusta vytváříme sami svým vztahem k sobě samému, k ostatním lidem a k životním situacím. Často ani nevíme kdo jsme a jak je tvořena naše realita. Jsou zde ve hře také duchovní aspekty jako je "karma", přisedlé duše a parazitické kvazi bytosti(programy) v jemnohmotných strukturách našich těl a další vlivy. Jde také o to, co si duše naplánovala-jako inkarnát v podobě našeho těla a jména. 
 
Elektromagnetiká pole
V komerční oblasti dnes, v roce 2017 neexistuje přímá ochrana před elektromagnetickými poli, avšak bude-li mít Váš organismus silnou energetiku (biopole, auru) je schopen mnohem lépe odolávat elektromagnetickým polím z wifi zařízení, zářením mobilních telefonů ale i základnových stanic mobilních operátorů často umístěných na domech, počítačům, osvětlením ale také například energetickým rozvodům 230V a také různým energetickým rozvodům a zařízením.
Silnou energetiku organismus získá z těch potravin, které jej posilují, buňky jsou dobře vyživeny a proto mají silné vyzařování. Náš organismus pak získá silný energetický štít v podobě hustého a velkého biopole-aury. Zde nám pomůže strava podle DNA-testy 230 druhů potravin.
Ke stejnému efektu, ale z druhé strany těla :) dochází při komplexní a řízené detoxikaci organismu, která vyčistí tělo od různých zátěží. Dochází k nárůstu energie a imunity, k posílení energetiky organismu v podobě vyššího energetického potenciálu, díky kterému lépe odoláváme vlivu elektromagnetických polí.